fbpx

Du som privatperson kan bidra till folkhälsa och samhällsnytta genom att se till att uttjänta däck lämnas in till återvinning.

De flesta däckverkstäder, kommunala ÅVC m fl, som är del av vårt nätverk, tar emot upp till 8 däck utan förbokning.

Det är viktigt att däcken är demonterade från fälgen. I annat fall har verkstaden rätt att ta ut en mindre avgift för demontering.

Verkstaden kan oftast bara ta emot en mindre mängd däck. Gäller det större mängder eller stora däck, t ex traktordäck, kontaktar du Svensk Däckåtervinnings entreprenör Ragn-Sells, 031-336 2865.

Däckverkstäder omfattas av Förordningen om producentansvar, och är därmed skyldiga att ta emot uttjänta däck, även om några nya däck inte köps.

Vad händer med dina gamla däck?

När uttjänta däck återvinns erhålls ett material som till stora delar har kvar sina tekniska egenskaper. Det är mjukt, elastiskt och återfår sin ursprungliga form efter en belastning. Dessa egenskaper har utnyttjats för att framställa produkter med unika egenskaper, till exempel produkter som klarar av att deformeras stort utan att gå sönder; produkter som dämpar vibrationer, eller produkter som både kan ta upp impulser och återge dessa på ett önskvärt sätt.

På sikt kan däckgummi troligen återanvändas i tillverkning av nya däck men eftersom varje tillverkare arbetar med egna, optimerade och ständigt förbättrade recept för att öka t ex våtgrepp och livslängd, minska rullmotstånd och energiåtgång för fordon, optimering för nya fordon, t ex elbilar, kan inte konkurrenters eller tidigare generationers däckgummi utan vidare blandas in i ny däckproduktion. Flera tillverkare arbetar dock med lösningar för detta.

Att framställa däck är en resurskrävande process. Samtidigt håller ett däck bara i tre till fyra år. Därför är det viktigt att vi tar hand om de däck som rullat färdigt på våra vägar och återanvänder materialet på olika sätt. Varje år samlas det in och återvinns cirka 140 000 ton däck i Sverige och Norge.strävan är att bidra till ett cirkulärt materialflöde där i stort sett allt insamlat material kan återvinnas.

Mellan 85 och 90 procent av däcken används för att tillverka däckklipp och gummigranulat. Däckklipp används som högvärdigt bränsle i till exempel cementindustrin, som även använder stålet i däcken i sin process och därmed slipper använda icke-förnybara fossila material.

Gummigranulat används bland annat till konstgräsplaner och ridbanor samt för att förbättra asfalt vad gäller säkerhet, partikelutsläpp och buller. Det råder en missuppfattning om att gummigranulat i exempelvis konstgräsplaner påverkar människors hälsa negativt och att det bidrar till ökade mikroplaster i havet. Detta har undersökts ett flertal gånger, men inga negativa effekter finns dokumenterade.